Arch+Dsgn İzmir 2019

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından düzenlenenen Mimari ve Tasarım Zirvesi,
26 – 27 Eylül 2019 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde başarıyla tamamlandı.

Mimari ve Tasarımda Endüstriyel Boyut” temasıyla düzenlenen etkinlik; mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yaratıcı endüstrileri, yurt içinden ve yurt dışından mimarlık, iç mimarlık, grafik ve endüstri ürünleri tasarımı alanında 5 bini aşkın profesyoneli ve öğrencileri bir araya getirdi.


Zirve Kapsamında ;

+48 Konusmacı +30 Oturum +3 Panel +23 Sponsor yer aldı.

2 gün süren zirvede Mimarlar, İçmimarlar, Tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerinden oluşan 5 bine yakın ziyaretçi ağırlandı.

2019 İzmir Bilim Kurulu

Deniz Dokgöz

Deniz Dokgöz

1976’da Çorum doğumlu. 1998 DEÜ Mimarlık Fakültesi mezunu. 2002 İYTE Mimarlık ABD Yüksek Lisans (B.Arch); 2012 DEÜ FBE Bina Bilgisi ABD Doktora (Ph.D) derecesi aldı. Halen DEÜ Mimarlık Fakültesinde Doç. Dr. olarak çalışmakta. 2005 yılında Orhan Ersan ve Ferhat Hacıalibeyoğlu ile birlikte kurdukları İkiartıbir Mimarlık bünyesinde katılmış olduğu ulusal mimari proje yarışmalarında 11’i birincilik olmak üzere 33 ödül aldı. İzmir Mimarlık Merkezi, Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, DEÜ Doğu Kapısı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi gibi yapıları inşa edildi. Uluslararası, ulusal ve öğrenci mimari proje yarışmalarında çeşitli jüri üyelikleri yaptı. Mimarlık çalışmalarının yanı sıra eskiz ve karikatür alanında da çalışmalarını sürdürmekte, karikatür ve afiş yarışmalarında 9’u uluslararası olmak üzere 21 ödülü bulunmakta.

Murat Sönmez

Murat Sönmez

Elazığ’da doğdu. 1998 yılında ESOGÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.  Aynı yıl ESOGÜ Mimarlık bölümünde akademik kariyerine başladı. 2002 yılında Gazi Üniversitesinden “Simulakr ve Simülasyon kavramları üzerinden kent okuması” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. 2003-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, 2009-2010 yılları arasında Hollanda’da Eindhoven Teknik Üniversitesinde akademik kariyerine devam etmiştir. Bu süreçte “Cephe-yüzey kavramı tartışmaları” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır.

Teorik çalışmalar ile pratikteki uygulamaları birleştirmek isteği ile 2011 yılında MRTS Mimarlık Ofisini kurarak çeşitli tasarım ve uygulamalar gerçekleştirmiştir. Katıldığı ulusal ve uluslarası mimari proje yarışmalarında birçok ödül almıştır. Halen TOBB ETÜ Mimarlık Bölümünü öğretim Üyesi olarak akademik kariyerine devam etmekte olup 2013 yılından beri “Yıkım Ekibi” adı altında mimari tasarım stüdyosu çalışmaları sürdürmektedir. Mimar-mimarlık-toplum ilişkilerinde tasarımı/mimarı özgün kılacak “düşünsel ve yapısal araçlar üretmeye” odaklanan bir anlayış ile mimarın düşüncelerine hükmeden toplumsal tahakkümleri tartışarak, mimari ve kent mekanına yönelik deneysel çalışmalar ve bunların mekânsal karşılığı stüdyo öğrencilerinin katıldığı uluslararası mimari proje yarışmaları yaptırmaktadır.

Aynı zamanda, yürütücülüğünü yaptığı Yapı Teknolojileri dersinde, Mimarlık birinci sınıf öğrencileri ile, “yapma eylemine/kavramına” odaklanmaktadır. Bu bağlamda, “Yapım Ekibi” ile konstrüksiyonun şiirselliğine odaklanarak mimarın soyut/maddesiz düşüncelerinin somut hale gelmesinde, düşünceden yapıma gelişen süreci tartışmaktadır. Bu ders kapsamında yapılan çalışmalar birçok yerde sergilenmiş ve çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Mimarlığın ve mimar profilinin, güncel toplumsal ve teknolojik gelişmeler bağlamında,  yeniden tanımlanmasının bir zorunluluk olduğu görüşünü benimseyerek “yıkarak yapmak”  düşüncesine dair kuramsal ve pratik çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Barış Atiker

Barış Atiker

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden (2000) özel yetenek bursuyla ve Yüksek Şeref derecesiyle mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Grafik Tasarım Yüksek Lisans (2004) ve Sanatta Yeterlik (2009) tez çalışmalarını “Hareketli Grafik Tasarım” uzmanlığı ile tamamlamıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel anlamda çeşitli tasarım ve yapım şirketlerinde sanat yönetmenliği görevinde bulunmuştur. 2001 yılından beri serbest tasarımcı olarak 150’den fazla uluslararası kurumsal kimlik projesini yürütmüş ve çalışmaları yurtdışı kaynaklı birçok yayınevinin kitaplarında ödüllendirilerek yer almıştır. Bir vakıf üniversitesinde “Hareketli Grafikler”, “2 ve 3 Boyutlu Canlandırma” ve “Etkileşim Tasarımı” dersleri vermektedir. ARCH+DSGN Mimari Tasarım Zirvesi dinamik görsel kimliğine ait bütün tasarım ve uygulamaların tamamı Doç. Barış Atiker tarafından yönetilmektedir.

Can Gündüz

Can Gündüz

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Lisans (1998), Carnegie Mellon Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans (2000) eğitimini tamamladı. Ankara, New York ve Kabil’de mimarlık yaptı, ulusal ve uluslararası mimari ve kentsel tasarım yarışmalarına katıldı ve ödüller aldı. Doktorasını kentsel sosyoloji alanında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 2012’den beri İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çalışmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermekte ve yüksek lisans tezleri yürütmektedir. Akademik yayınlarının yanı sıra, İletişim ve Norgunk Yayıncılık için çeşitli dergi, kitap ve kitap bölümlerine çevirmenlik, Tesmeralsekdiz, Toplum ve Bilim, Şerhh gibi dergilere yazılar yazdı. Pek çok kolektif, bağımsız belgesel, kısa film ve araştırma projesinde yer aldı. İzmir’de yaşamakta, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ege Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu görevlerini aktif olarak sürdürmektedir.

Derya Güleç Özer

Derya Güleç Özer

Doç. Dr. Derya Güleç Özer, 2004 yılında ODTÜ Mimarlık’ta lisans, 2007 yılında Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarımda bilişim alanında doktora derecelerini almıştır. 2015 yılında MIT (Massachusettes Institute of Technology) Mimari Bilişim alanında post doktora çalışmalarına devam etmiştir. Mimari proje yarışmaları alanında birçok çalışması ve ödülü bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ortamında Mimarlık alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Ferhat Hacıalibeyoğlu

1979 yılında Sivas’ta doğdu. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde 2005 yılında “Mimarlıkta Devingenlik; Devingen Bir Mimari Ürün Olarak Konteyner” başlıklı yüksek lisans tezini, 2013 yılında ise “Mimari Tasarım Sürecinde Kullanıcı Katılımı Üzerine Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2017 yılında doçent unvanı aldı ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte. 2005 yılında Orhan Ersan ve Deniz Dokgöz ile birlikte kurdukları İkiartıbir Mimarlık ile yarışmalara katılarak ulusal mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Mezitli Belediye Binası, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, İzmir Mimarlık Merkezi, DEÜ Doğu Kapısı ve Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi yapıları inşa edildi. XIV. ve XVI. dönem Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programında Seçici Kurul Üyelikleri başta olmak üzere, ulusal mimari proje yarışmaları ve ulusal/uluslararası öğrenci yarışmalarında jüri üyelikleri yaptı. Yarışmalar üzerine düzenlenen çeşitli ulusal sempozyum, çalıştay ve panellere katıldı, yarışmalar ve üretimleri üzerine bildiriler ve makaleler hazırladı.

2019 İzmir Konuşmacıları

Aliye Göçer

Aliye Göçer

Aliye Göçer 1990 yılında Konya’da doğdu.

İlk-Orta ve Lise eğitimini Konya’da tamamladı.

2007-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünde eğitim görerek, mezun oldu.

Aynı yıl Ankara’da, Ercan Çoban Mimarlık’ta 3 yıl dizayn ofis mimarı olarak birçok hastane, konut, ofis ve eğitim kompleks projelerinde görev aldı. Burada çalıştığı süre zarfında, katılınan mimari proje yarışmalarında ekip olarak, birer adet 2.lik ve 3.lük, ikişer adet ise mansiyon ödülü aldı.

2013 yılında Ankara’da Mono Mimarlık’ta 1 yıl dizayn ofis mimarı olarak çeşitli konut projelerinde görev alarak, ekip olarak katılınan mimari proje yarışmasında 3. lük ödülü aldı.

2014-2019 yılları arasında, Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Medikal İnşaat’ta, Bim Sorumlusu olarak görev yaptı. Büyük ölçekli şehir hastaneleri projelerinin bim süreçlerini yönetti. Bim sistem adaptasyonuna yönelik şirket içi eğitim, sunum ve farkındalık oturumları yürüttü. Aynı zamanda, sanal gerçeklik uygulamaları ve model ilişkisinin, mekan tasarımına olan etkisini test etme imkanı bularak, sanal prototip modeller üzerinden tasarım sürecine destek verdi.

Odtü _ IACES  topluluğunun organizasyonunda gerçekleşen CESummit’18 etkinliğindeki sempozyumda Sanal Gerçeklik Uygulamaları konusu ile ve Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, İnşaat Teknolojilerinde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik kavramlarının yeri ve örnekleri hakkında oturum yöneterek konuşmacı oldu.

2019 yılından bu yana, yolu buildingsmart Türkiye ve Bimfili ekibiyle kesişerek, bim farkındalığını artırmak için büyük özveriyle çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda “bimdiary” sosyal platformunu kurmuştur.

İyi derecede bim yazılımlarını kullanabilmekte aynı zamanda bim standartlarının Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi yürütmektedir.

2019 Nisan ayından itibaren bim adaptasyonunu bünyelerinde sağlamak isteyen farklı ölçekli sektör firmalarına, bireysel eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Anıl Bayburtluoğlu

Anıl Bayburtluoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü mezunudur ve aynı üniversitenin Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans bölümünde eğitimine devam etmiştir. Lise yıllarında başladığı 3 boyutlu modelleme ve animasyon işlerine Üniversitede de devam etmiştir. Üniversite sonrası bir süre medya sektöründe çalıştıktan sonra, küçük ölçekli mimarlık şirketlerinde ve ardından TAV İnşaat bünyesinde BIM departmanının kurulmasında görev almıştır. Sonrasında ortağı Onur Erinç ile kurduğu COMAS Ltd. şirketi ile büyük ölçekli projelerde BIM uygulamaları gerçekleştirmiş, karşılaşılan çeşitli sorunları yazılım ve yapay zekâ yöntemleri ile çözülmesini sağlamıştır. Kurulduğu 2017 yılından bu yana 8 ülkede 15 büyük projede hizmet vermiş COMAS Ltd. ortaklığında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Ayşenur Bölükbaşı Turgut

Ayşenur Bölükbaşı Turgut

2002 Yılında Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. 2002-2006 yıllarında Taksim Talimhane Yayalaştırma projesinde görev aldı.

Peyzaj projeleri yönetiminde bulunarak birikim ve tecrübe kazandı. İnsanlara ve çevreye pozitif etkisi olan, öncü ve örnek nitelikte, yüksek verimlilikte, sağlıklı ve işlevsel, uzun ömürlü ve eskimeyen yaşam alanlarını tasarlamayı amaçlayarak 2006 yılında ABT Tasarım Şirketini kurdu.

Özgün bir mimari oluşturmak için değil, aynı zamanda projenin optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metodları ve detay çözümleri geliştirmek için çalışma ve araştırmalar yaparak yenilikçi projeler gerçekleştirmektedir.

2018-2020 Peyzaj mimarları odası yönetim kurulunda görev adı. Erişebilirlik komisyonunu çalışmalarını yürüttü.

2019 yılında Plant Ödülleri, Kamusal Alan Kampüs Uygulamaları Peyzaj Projesi ödülünü aldı.

Acıbadem Millet Bahçesi, Pendik Hızlı Tren İstasyonu ve Çevresi,Tuzla Garden suit ,gibi birçok proje imzasını taşımaktadır.

Cenk Çeşmeli

Cenk Çeşmeli

1989 yılında Fethiye’de doğdu. 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde lisans eğitimini fakülte ve bölüm birincisi olarak tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. 2010-2014 yılları arasında Han Tümertekin ve Mimarlar Tasarım, Çinici Mimarlık ve Bütüner mimarlık ofislerinde stajyer ve mimar olarak çeşitli tasarım ve uygulama projelerinde yer aldı. 2014’ten bu yana serbest mimarlık faaliyetlerini kurucusu olduğu Stüdyo501 Mimarlık bünyesinde sürdürmektedir. Katıldığı bölgesel ve ulusal mimari proje yarışmalarında 4’ü birincilik olmak üzere çeşitli ödülleri bulunmaktadır.

Cenk Erkoçoğlu

Cenk Erkoçoğlu

1984 yılında Ankara’da doğdu, Mimarlık Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, 2008 yılında tamamladı. Bir süre Onbir41 mimarlık firmasında çalıştıktan sonra A Tasarım Mimarlık ekibine 2013 yılında katıldı. BIM tabanlı programların kullanılması ve BIM standartlarının hazırlanmasında görev aldı. Başlıca yürüttüğü projeler arasında KPF firmasıyla işbirliği ile yürütülen IUFM Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yer almaktadır. Projelerin konseptinden başlayarak tüm aşamalarında görev alan Erkoçoğlu, halen A Tasarım Grup 1 Proje ve BIM Yöneticiliği görevini sürdürmektedir.

Didem Altun

Didem Altun

1979’da İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında lisans, 2003 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecelerini; 2013 yılında doçentlik ünvanı aldı. 2001 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Biyomimetik, biyotasarım, bilim ve mimarlık ilişkisi konuları başta olmak üzere; modern mimarlık ve İzmir’de mimarlık pratiği konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersleri, yayınları, çeşitli yarışmalarda ödülleri ve bilimsel projeleri bulunmaktadır. “Türkiye Biyotasarım Takımı”nın (TBT) kurucu üyesidir. Ekibin, biyoesinlenmeli tasarıma ilişkin 2016 yılından bu yana yürüttüğü çok sayıda biyotasarım atölyesi, seminer, konferans, eğitim, Tübitak projesi ve yarışmalarda aktif olarak çalışmaktadır.

Emel Balcı

Emel Balcı

Yüksek Mimar Emel BALCI, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü derece ile bitirdikten sonra yüksek lisansı yine aynı üniversitede Yapı Kürsüsünde tamamladı. 3 yıl  inşaat ve mimarlık firmalarında çalıştıktan sonra kısa bir süre Amerika’da Newyork ve Boston’da Business English eğitimi aldı. Türkiye’ye dönüşü sonrası aile şirketlerinde önemli projelere imza atan Emel BALCI, 2010 yılında tek başına iş hayatına devam etme kararı alıp ML Mimarlık Dekorasyon markasını yarattı. İç mimari planlama, proje, tasarım ve uygulama hizmeti veren Emel BALCI, ML Mimarlık markasıyla 3 yıl önce trendine öncülük ettiği “TOUCHING” yani “Mimari Dokunuş” yöntemi ile büyüme ve bilinilirlik ivmesini yükselterek çalışmalarına devam etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde dönemsel Öğretim Görevlisi olarak dersler de veren Yüksek Mimar Emel Balcı, Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencileri ile deneyimlerini ve bilgilerini tasarım ve proje derslerinde paylaşmaya devam etmektedir.

Fatih Erduman

Fatih Erduman

Lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 1997 yılında tamamladı. Yine aynı fakültede yüksek lisans eğitimini Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’nda 2000 yılında tamamladı. Ulusal olarak düzenlenen çeşitli mimari ve kentsel tasarım proje yarışmalarında jüri üyelikleri ve ödülleri bulunmaktadır. UIA 2005 İstanbul Kongre Vadisi Mimari Proje yarışmasında birincilik, Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Proje yarışmasında üçüncülük, Beylikdüzü Cemevi Mimari Proje yarışmasında satınalma ödülleri almıştır. 2010 yılından itibaren VEN Mimarlık Ankara ofisinde tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanmasında liderlik yapmaktadır.

Hasan Burak Çavka

Hasan Burak Çavka

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak ÇAVKA

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. On yedi sene geçirdiği Vancouver Kanada da tasarım, inşaat ve danışmanlık firmalarında görev aldı. Vancouver’da The University of British Columbia da İnşaat Mühendisliği Bölümü’ nde Proje ve İnşaat Yönetimi dalında yüksek lisans ve doktorasını Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) nin yapı yaşam döngüsünde kullanım alanları üzerine yaptı. Tesis yönetiminde BIM kullanımı alanında uzmanlaştı. 2018 yılında Türkiye’ ye dönmeden önce iki sene boyunca multidisipliner tasarım firması DIALOG’ un Vancouver stüdyosunda Tasarım Teknolojileri Uzmanı/ BIM Yöneticisi olarak görev aldı. 2018 den beri Yaşar Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Hasan Okan Çetin

Hasan Okan Çetin

1980 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans eğitimini fakültede ve bölümünde birinci olarak tamamladı.  2003 – 2004 yılları arasında Penta ve Artı Tasarım mimarlık ofislerinde çalıştı. 2004 yılında ODTÜ Yüksek Lisans Öğrencileri Komitesi Başkan Yardımcısı seçildi. 2006 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde “Mimari Tasarım Temellerinin Film Yapımı ile Karşılaştırılması” başlıklı tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2004 – 2007 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak  çeşitli çalışmalar yaptı. 2006 – 2015 yılları arasında şirket ve proje yöneticiliği görevlerinde bulundu. Mimari proje ve grafik tasarım alanlarında çalışmalar yaptı, mimari yarışmalara katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. 2008 yılından beri ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, 2013 yılından itibarense kurucu ortağı olduğu SMAG Mimarlık (Studio for Media, Architecture and Graphic) ile mimarlık ve grafik tasarım pratiğine devam etmektedir. Tasarım sürecindeki sayısal ilişkiler ve mimari sunum pratikleri özel ilgi alanlarıdır.

Kirsten Less

Kirsten Less

Kirsten is a highly accomplished architect with over 25 years’ experience in strategic planning, urban design and regeneration in sensitive environments. She is a collaborative design leader who brings insight and experience to the development of large-scale project in the sport, arts and culture sectors.

On top of her design work, Kirsten also acts as the managing partner for Grimshaw’s London office, overseeing the development of the studio as it continues to grow.

Kirsten’s work has been acknowledged for its subtle response to place and its unique expressive and material qualities. She champions Grimshaw’s women in architecture programme, and in 2014, she was shortlisted for the AJ Woman Architect of the Year award.

Mert Eyiler

Mert Eyiler

Antalya’ya doğdu. Mimarlık eğitimine 1991’de Anadolu Üniversitesi’nde başladı. 1995’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 1997’de Mimar Sinan Üniversitesi Yapı Bilgisi kürsüsünden Yüksek Lisans derecesini aldı. 2000’de Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Mimarlık doktora programına başladı, ancak tamamlamadı. 2002’de mimarlık dışında konuşmalar(?)’ı tasarladı. 2004′te, Yaşam Çevresi ve Proje Fikir Sunumu dallarında Ulusal Mimarlık Ödülleri’ne aday gösterildi. Okul sonrası mimarlık eğitimi için 1996-2004 yılları arasında Nevzat Sayın ile çalıştı. NSMH için üretti. 2006’da “ev” bir mimarlık sergisinin ve 2007’de X. İstanbul Bienali için, StüdyoKahem -Masum bir Eylem projesi için- ile ‘Bugünün Ütopyası, Geçmişin Gerçeği’ oluşuşuna katkı sağladı/üretti… 2009’da İstanbul Mimarlar Odası Kent düşleri Atölyesi kapsamında Tepebaşı için LUSID çalışmasına katıldı. 2010 yılında “Architectural Design” dergisinde “Transforming Turkey: Eight Emerging Practices” adlı makalede, Türkiye coğrafyasında öne çıkan ilk sekiz ekip arasında gösterildi. 2012 yılında Arkitera Genç Mimar Ödülünü aldı. 2014’te 10X’i yayinladi. 2016’da the European Architecture Center tarafindan, 40 yaş alti 40 mimar seckisine deger goruldu…ve Londra’ya adim atti.. Istanbul’da ve Londra’da çalisiyor / yasiyor / uretiyor //.. (https://youtu.be/29glsrdN82w)

Mert Uslu

Mert Uslu

1984 yılında Sarıkamış’ta doğdu. 2002 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne giren Mert Uslu; mimarlık eğitimi sürecinde Archiprix 2007 yarışmasında teşvik ödülü, Prosteel 2007 yarışmasında mansiyon ödülü ve Tolga Aksel Bitirme Projesi Yarışması’nda birincilik ödülü almıştır. 2011 yılında mimarlık ve şehircilik adına farklı kararlar alabilmek ve mesleki pratik konusunda gelişmek ve geliştirmek adına, Mert Uslu Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Mimarlık söylem ve uygulama pratiği bağlamında devingenliği arttıran mimari yarışmalara da katılım gösteren ve çeşitli ödülleri olan Mert Uslu; tasarım ve uygulama çalışmalarının yanı sıra proje bazlı danışmanlık, koordinatörlük ve şantiye uygulamalarında çözüm odaklı yaklaşımlar üzerine de hizmet vermektedir.

Murat Duru

Murat Duru

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden mezun oldu. İstanbul’da ve Azerbaycan‘da, içinde ARUP ve DİA Holding’in de bulunduğu çeşitli uluslararası firmaların büyük çaplı projelerinde, mimarlıktan tasarım ofisi müdürlüğüne kadar farklı pozisyonlarda görev aldı. Üç boyutlu modelleme, BIM ve BIM yönetimi onularında kendini geliştirdi. BIM tabanlı proje yöneticiliğiyle geçen iki yıldan sonra, 2015’te DOLMEN YAPI’ yı kurdu.

Nurgül Yardım Meriçliler

Nurgül Yardım Meriçliler

Nurgul, Anylab’in kurucusu ve anylabTALKS podcastinin sunucusudur. ODTÜ Mimarlık lisansı üzerine İTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine EAA’da başlayan Nurgul, 6 yıl BKA’da mimar ve iletişim koordinatörü olarak görev aldı. Şu anda Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümünde doktora araştırmasına devam etmektedir.

Noyan Vural

Noyan Vural

Noyan Umur Vural, İzmir’de doğdu.Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında, 2 yıl Yalçın Kezer (Modulart) sonrasında Adnan Turan (META Design) yanında çeşitli tasarım ve uygulama projelerinde aktif olarak rol aldı. Mesleki açıdan yeterli deneyimi kazandıktan sonra, mimari tasarım ve uygulama hizmetlerinin yanında, iç mimari cephe iyileştirme ve kentsel tasarım çalışmalarını bir isim altında toplamaya karar vererek 2008’te Noyan Vural Mimarlık’ ı kurdu. Noyan Umur Vural gerçekleştirdiği konsept projeler ile birçok dergiye konu olmuştur. İlk olarak Archiworld Dergisinde tasarlamış olduğu 2 projesi ile ardından derginin 242. Sayısında “Ayın Mimarı” köşesine seçilerek yayınlandı. Genç Mimar Röportajı ile Ege Mimarlık Dergisine konuk olmuştur ve yine Ege mimarlık Dergisinde makalesi yayınlanmıştır. Yapı Dergisinin 412. Sayısında mevcut projeleri ile beraber yayınlandı. Ege Mimarlık Dergisinde. 2015-2016 periyodunda İtalya, Como şehirine davet edilerek “A design Awar Architecture,Building and Structure Design Category” ödülüne layık görüldü. 2012 yılında başlayarak 2 yıl süresince İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesinin tasarım stüdyo derselerinde mesleki deneyimlerini ve kazançlarını öğretmek ve birikimlerini paylaşmak adına öğretim görevlisi olarak yer aldı.

Orçun Ersan

Orçun Ersan

Orçun Ersan, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl ACE Mimarlık Ofisi’ne ortak olmuştur. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. TMMOB komisyonlarına aktif olarak katılmış, TSMD 12. dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Çeşitli yarışmalarda dereceleri olan Ersan, D-8 Projesi ile 2010 yılında proje dalında Ulusal Mimarlık Ödülü’ne, 2013 yılında ise Ersan Evi Projesi ile Mies van der Rohe Ödülü’ne aday gösterilmiştir. “Konu Konut” kitabının editörlüğünü yapmış, “‘con temporary’ mostra di architettura mimarlık” sergisini düzenlemiş, “Despite / Rağmen: Ankara’daki Genç Mimarlık Ofisleri Üzerine Genel Bir Bakış” sergisine katılmıştır. Bununla birlikte, ACE Mimarlık’ın 30 yılı aşkın geçmişinin sergilendiği “Patika 30+” ACE Mimarlık 30. Yıl sergisini düzenlemiş, TSMD işbirliğinde gerçekleştirilen pek çok sergiye de projeleri ile katılmıştır. Prota işbirliğinde düzenlenen BIM konulu etkinliklerde çok sayıda konuşma yapan Ersan, “International Symposium On Advancements in Information Sciences and Techonologies (Montenegro)” isimli sempozyuma konuşmacı olarak katılım göstermiştir. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapan Orçun Ersan, Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2016-2018 yılları arasında 4. sınıf stüdyo hocası olarak ders vermiştir. Şu an halen mesleki faaliyetlerine ACE Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketin’de kurucu ortak olarak devam etmektedir.

Orhan Ersan

Orhan Ersan

1982 yılında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı.2003 yılında S.D.Ü. Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2003-2006 yılları arasında D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Ana Bilim Dal’ında ” Tüketim Toplumunda Mekansal Örgütlenme,Alışveriş Merkezleri Üzerine Bir İnceleme” isimli yüksek lisans tezini tamamladı. Mezun olduktan sonra İzmir’de çeşitli mimarlık bürolarında çalıştı, 2005 yılında Deniz Dokgöz ve Ferhat Hacıalibeyoğlu ile birlikte İkiartıbir Mimarlık bürosunu kurdu. İkiartıbir Mimarlık bünyesinde katılmış olduğu ulusal mimari proje yarışmalarında 11’i birincilik olmak üzere 33 ödül aldı. İzmir Mimarlık Merkezi, Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, DEÜ Doğu Kapısı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Mezitli Belediye Hizmet Binası gibi yapıları inşa edildi. 2006’dan bu yana D.E.Ü., Yaşar Ün., İYTE ‘de mimari proje stüdyoları yürütmekte, ayrıca davetli olarak proje jürilerine katılmaktadır. Yarışmalar üzerine düzenlenen çeşitli ulusal sempozyum, çalıştay ve panellere davetli konuşmacı olarak katıldı, yarışmalar pratiği ile ilgili olarak bildiriler ve makaleler hazırladı.

Seher Ergül

Seher Ergül

Kocaeli Üniversitesi’nden birincilikle mezun oldu. İlk yüksek lisansını İTÜ’de Deprem Mühendisliği üzerine ikincisini Boğaziçi Üniversitesi‘nde Executive MBA üzerine yaptı. Venezuela, Dubai ve İstanbul’daki bir çok uluslararası projede inşaat mühendisi ve takım lideri olarak çalıştı. Taşıyıcı sistem analizleri, BIM ve analiz – BIM otomasyonu üzerine kendini geliştirdi. Yapısal sistemler BIM koordinatörü olarak geçen iki yılın ardından, 2015’te DOLMEN YAPI’ yı kurdu.

Tankut Mülayimsi

Tankut Mülayimsi

20.08.1979 , İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini  sırası ile Ata Koleji , İSTEK Tarabya Kemal Atatürk Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatla Fakültesi İç Mimarlık bölümünde tamamlayan Tankut Mülayimsi , daha sonra iş hayatına yön verecek ve farklı açılardan konulara bakmasına yardımcı olacak Yüksek Lisansını (Exe.Mba) L.A. Preston da tamamladı.

İş hayatına ilk adımı VKS inşaat bünyesinde iç mimar olarak atan Mülayimsi , akabinde BMS, USER Corp. ve Fairouz Grup ile yurtiçi ve yurtdışı pek çok projede iç mimar , mimari satın alma ve proje yönetimi gibi görevler aldı.

2008 yılında Nurus A.Ş. bünyesinde göreve başlaması ile ofis mobilyası ve çalışma alanları konusunda uzmanlaşmaya kadar ilerleyecek bir yola çıktı. Nurus A.Ş. de Yurtiçi Kurumsal satış departmanında başlayan yolculuğu  Ortadoğu – Türki Cumhuriyetler İş Geliştirme ve Satış Yöneticiliğini ne kadar ilerleyerek 2013 yılına kadar sürdü.

2016 yılına kadar yerli ve yabancı mobilya markalarının ülkemizde satış müdürlüğü görevini yürüten Mülayimsi , bu tarihte TT&M Design Consultant markasını oluşturarak , çalışma alanlarını yeni nesil ürünler ile tanıştırdı. Firma bünyesinde hali hazırda yedisi İtalyan olmak üzere , Kanadalı ve İspanyol  firmaları da barındıran bir çok firmanın bölgedeki elçisi konumunda. Aynı zamanda Herman Miller ve Poltrona Frau gibi markaların Türkiye temsilcisi olan BMS Mobilyanın ve Archistanbul Mimarlık Firmalarının İş Geliştirme Danışmanlığını yürütmektedir.

Satış konusundaki tecrübeleri , onu satışı destekleyecek özel konulara yönlendirdi. Malzeme , Akustik ve ergonomi üzerine araştırmalar ve yayınlar hazırladı. Bu birikimleri,  üniversitelerde Sertifika Programları , konuk jüri görevleri alarak gelecek dönemlere aktardı ve aktarmaya devam ediyor.

‘’Hiyerarşik Ergonomi’’ adında bir kitabı 2020 da yayınlanacak.

Tuğberk Cem Kuranel

Tuğberk Cem Kuranel

1991 yılında Ankara’da doğdu, Mimarlık eğitimini İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, 2014 yılında tamamladı. Aynı yıl A Tasarım Mimarlık ekibine katıldı. BIM tabanlı programların kullanılması ve BIM süreçleri ile yürütülen projelerde görev aldı. Projelerin konseptinden başlayarak tüm aşamalarında görev alan Kuranel, halen A Tasarım Mimarlık’ta Grup 1 ekibinde Proje Yöneticiliği görevini sürdürmektedir.

2019 İzmir Bikahve Sohbetleri

Anıl Binay

Anıl Binay

1979 yılında İzmir’de doğdu. 2001 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden lisans eğitimini aldıktan sonra yüksek lisans eğitimine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım Bölümü’nde devam etti. Urban Regeneration Policy Impacts on the Future of City-A Comparative Study in European and the Turkish Context (Kentsel Yenilemenin Kentlerin Geleceği Üzerindeki Etkisi-Avrupa ve Türkiye Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma) konulu tezi ile 2007 senesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lisans ve Yüksek lisans dönemi ve sonrasında çeşitli mimarlık ofislerinde görev aldı. 2015 yılından bu yana kendi adını taşıyan mimarlık ofisinde mimari proje ve danışmanlık ve mimari uygulama alanlarında hizmet vermektedir. Geçmiş yıllarda, serbest mimarlık faaliyetlerinin yanı sıra yarı zamanlı öğretim elemanı olarak Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde görev almış olup, aynı görevi şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yürütmektedir. Profesyonel yaşamı süresince çok sayıda mimari proje yarışmasına giren Anıl Binay’ın ulusal mimari proje yarışmalarında aldığı ödüller bulunmaktadır.

Arda Işık

Arda Işık

1998 yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans, 2003 yılı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mimarlık yüksek lisans mezunudur. 2004 yılında kurduğu XL Mimarlık & Mühendislik firması ile ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza atmıştır. Halen XL Mimarlık & Mühendislik İcra ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ARON Müteahhitlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Arda Işık; EGİAD, TÜGİAD, ALTAY Spor, ALSANCAK Rotary, ODTÜ Ege Md., MENSA Uluslararası, İZTO Mimarlık Komitesi, İzmir Serbest Mimarlar Derneği üyesidir. Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Başak Akkoyunlu

Başak Akkoyunlu

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ankara ve İstanbul’da, aralarında Çinici Mimarlık, Tabanlıoğlu Mimarlık ve EAA-Emre Arolat Architects’in olduğu farklı mimarlık ofislerinde, birçok ölçekte projede çalıştı ve serbest olarak mimarlık yaptı.

 

2008-2013 yılları arasında, EAA-Emre Arolat Architects bünyesinde çalışırken  içinde yer aldığı projeler, Dubai City Scape Awards ve WAF gibi dünya çapında organizasyonlarda farklı kategorilerde ödüle layık görüldü.

2012 yılında Chicago Atheneum tarafından Avrupa’da 40 yaş altındaki 40 tasarımcıya verilen “Europe 40 Under 40” ödülünü aldı.

2000 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ve 2014-2016 yıllarında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü’nde mimari stüdyo yürütücülüğü yaptı.

2013 yılından beri İzmir Alaçatı’da mesleki çalışmalarına devam etmekte.

Esra Kumaş

Esra Kumaş

1981 yılında Ankara’ da doğdu. Mesleki eğitim hayatına Eskişehir Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık ve Turizm Otel İşletmeciliği bölümlerinde çift anadal yaparak başladı. Mezun olduktan hemen sonra aktif olarak iş hayatına atıldı ve özel sektörde edindiği tecrübeleri daha ileri düzeye taşımak istediği kararını alarak İzmir Yaşar Üniversitesi’nde MBA yapıp yüksek dereceyle mezun oldu. Aldığı işletme eğitimleri, sosyal ve ticari iç mekan tasarımına farklı bir bakış açısıyla bakmasını sağladı. Bu sayede birçok sosyal mekanın iç mekan tasarımı, konsept tasarımı ve marka kimlik oluşumuna 2013 yılında kurduğu Egart Mimarlık ve Tasarım şirketiyle imzasını attı,  şirketi çoğu yenilikçi yatırımcının ilk aklına gelen isim oldu. Tasarımda fonksiyon ve müşteri deneyimi odaklı, tekrarı olmayan konseptler yaratmak şirketinin temel prensibi haline gelmiştir. Halen yurtiçi ve yurtdışında aktif olarak iç mekan tasarımı projeleri yürütmektedir.

Esra Yılmaz Keskin

Esra Yılmaz Keskin

MEES Mimarlık, Yüksek Mimar Mete KESKİN ve Yüksek Mimar Esra YILMAZ KESKİN tarafından 2016 yılında İzmir’de kuruldu. Çok yönlü ve multidisipliner çalışma modelini benimseyerek, daha nitelikli ve sürdürülebilir yaşam alanlarının üretilmesinde tasarımcı – proje ekibi, işveren ve diğer paydaşlar arasında etkileşimli bir proje gelişim sürecini hayata geçirdiler. Tasarımlarını salt projelendirme ve ruhsat hizmeti olarak değil, çok paydaşlı süreçlerin stratejik planlanması mantığıyla yaparlar. Yüksek bütçeli ve geniş kapsamlı işlerin, projelendirme aşamasında doğru stratejiler belirleyerek, tasarımlarında uygularlar.

Tasarım yaklaşımlarında, bütüncül tasarım anlayışını ve kolektif üretim sürecini benimsemişlerdir. Mimar, kuramcı Juhani Pallasmaa’nın sözünü ilke edinirler; “Mimarlık, dünyayı anlamak ve onu daha anlamlı ve insancıl bir yere dönüştürmekle ilgilidir.” Bu anlayıştan yola çıkarak, bulunduğu çevreyle bağları güçlü ve aidiyet duygusu yüksek, nitelikli yaşam alanları sunmaya odaklanırlar. Çok yönlü bakış açısı ile mimarlık pratiğine ve kentlere katkı sağlamaktadırlar. Araştırma, tasarım ve uygulama süreçlerinin bütüncül işleyişine inanır, her aşamada aynı özveri ile çalışarak üretimin gelişimini gözlemlerler. Vaziyet kararlarından en küçük uygulama detayına kadar nitelikli bütüncül üretimin önemini savunurlar. MEES Mimarlık, kurulduğu günden bugüne mimari tasarım yarışmalarından kentsel tasarım yarışmalarına kadar farklı ölçeklerde birçok ödül kazanmıştır. Bu anlamda yarışmaların, mekan üretimine değerli ve nitelikli bir katkı sağladığı öngörüsüyle halen yarışmalara katılmaktadır.

Durmuş Ali Kasap

Durmuş Ali Kasap

1978 Seydişehir doğumludur. 2003 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 2007 yılına kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmiştir. 2002-2010 yılları arasında, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra 2011 yılında serbest mimarlık yapmak üzere, İzmir’de D.A.Mimarlık Ofisini kurmuştur. Halen aynı ofis bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Gökhan Çelikağ

Gökhan Çelikağ

Mustafa Gökhan Çelikağ, lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ ve Miami Üniversitesi mimarlık bölümlerinde tamamladı. Yurt içi ve yurt dışı havalimanı projeleri tasarım ve yapım konularında çeşitli roller üstlendi. Şu anda kurucu ortağı ofisin yanında yarı-zamanlı olarak öğretim görevliliği yapmaktadır.

H. Onur Dinmez

H. Onur Dinmez

Hüseyin Onur Dinmez, hOd architecture’ın kurucusu ve Dinmez İnşaat’ın yönetici ortağıdır. 1980’de İzmir’de doğdu. 2002 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Anabilim Dalı’nda Yapım Yönetimi ve Konut Üretimi bölümünde çalışmalarını devam ettirip ‘Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli İnşaat Firmaları, Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri’ üzerine tezini yayınlayarak ‘Yüksek Mimar’ ünvanını aldı. Geçtiğimiz yaklaşık yirmi yıl boyunca birçok farklı konularda ve ölçeklerde proje ve uygulamalar gerçekleştirip, ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katıldı. Bu yarışmalardan bazıları uluslararası sergilere katıldı. İzmir Serbest Mimarlar Derneği Yönetim kurulu üyesi olup aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Mimari Tasarım, Yapı ve Uygulama Projesi derslerini vermektedir. Ayrıca kendisini birçok tasarım disiplinlerinde geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Melda Şengil

Melda Şengil

Eğitim ve öğretim hayatımı Ankara’da tamamladım. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra Koleksiyon ve Bilkent Holding’de ilk iş tecrübesini deneyimledim. Ardından Kanada’nın Toronto şehrine yerleşerek beş yıl boyunca tasarımcı ve takım lideri gibi farklı pozisyonlarda çalıştım. Toronto’da ilk iş deneyimim Mayhew şirketinde Mazda, Kia, Honda, Chevrolet ve Cadillac showroomlarını tasarlayarak edindim. Sonrasında iki buçuk yıl Starbucks’da tasarım müdürü olarak iş hayatına devam ettim, Türkiye’den aldığım teklif üzerine İstanbul’a dönme kararı aldım.Dünyanın farklı noktalarında edindiğim tecrübeleri kendi ülkem olan Türkiye’de değerlendirmenin daha doğru olacağını düşündüm. Dünyaca ünlü perakende firmasının, Türkiye proje ve tasarım müdürlüğünü üstlendim. 4 yıl boyunca farklı noktalarda 200’ü aşkın birçoğu tasarım ödüllü mağazaları hayata geçirdim.

Bu keyifli ve uzun yolculuğun ardından ‘Hayallerinizin peşinden gidin’ mottomu hayata geçirip kendi firmam olan Melinteriors’ı 2017 yılında kurdum. Bu kısa sürede Türkiye’den Suudi Arabistan’a, Suudi Arabistan’dan Kanada’ya uzanan sayısız projeye üstlendik ve gerçekleştirdik.

Kanada’da 230, Türkiye’de 120 ve Suudi Arabistan’da 5 mekana hayat verdim. Bunlar arasında konut, ofis, kafe, restoran ve showroomlar yer almakta. 10 metrekareden 10 bin metrekareye kadar farklı mekanlar tasarladık. Benim için metrekareden çok onun ne kadar verimli, çeşitli ve akıllıca çözümlendiği önemli. Kanada’da dünyaca ünlü kahve zinciri olan Starbucks’ta perakendeciliğin önemini ve detaylarını öğrendim. Bugün bu deneyim ve tecrübe mirasını kendi kahve zincirimizi açarak taçlandıracağız. Kanada’da Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg, Edmonton, Calgary ve Quebec şehirlerinde her bölgenin dokusuna ve alışkanlıklarına uygun mekanlar tasarladım. Bu birikim ve deneyimi Türkiye’deki mağazalara uyarladım. 4 yıl içerisinde 200’e yaklaşan mağaza sayısı 400’e çıktı. Suudi Arabistan’ın en meşhur restoran zinciri olan 5.000 metrekarelik ‘Sultan’s’ı bir Türk kadını olarak tasarlamamız ve yapmamız tam bir başarı öyküsüydü. Tüm zorlu şartlara rağmen kısa sürede Cidde ve Riyadh’da 5 tane restoran inşaatını başarıyla tamamladık.

Projelerimizi en çok sanattan; tarihin tozundan, müzelerin mistikliğinden, doğanın güzelliğinden ilham alarak,  Botanik Rönesans akımıyla şekillenen zamansız mekanlar tasarlamaya devam edeceğim.

Melis Varkal

Melis Varkal

Melis Varkal Deligöz, lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Bölümünde; yüksek lisansını ise Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde tamamladı. İstanbul ve Ankara’da, çeşitli ölçekteki mimari projelerde rol aldı. 2013 senesinde Tuba Doğu ile birlikte kent üzerine araştırma ve müdahale projeleri geliştiren UrbanTank’i kurdu. Halen çalışmalarını kurucu ortağı olduğu ofisvesaire bünyesinde devam ettirmekte, yarı-zamanlı olarak öğretim görevliliği yapmaktadır.

Mete Keskin

Mete Keskin

MEES Mimarlık, Yüksek Mimar Mete KESKİN ve Yüksek Mimar Esra YILMAZ KESKİN tarafından 2016 yılında İzmir’de kuruldu. Çok yönlü ve multidisipliner çalışma modelini benimseyerek, daha nitelikli ve sürdürülebilir yaşam alanlarının üretilmesinde tasarımcı – proje ekibi, işveren ve diğer paydaşlar arasında etkileşimli bir proje gelişim sürecini hayata geçirdiler. Tasarımlarını salt projelendirme ve ruhsat hizmeti olarak değil, çok paydaşlı süreçlerin stratejik planlanması mantığıyla yaparlar. Yüksek bütçeli ve geniş kapsamlı işlerin, projelendirme aşamasında doğru stratejiler belirleyerek, tasarımlarında uygularlar.

Tasarım yaklaşımlarında, bütüncül tasarım anlayışını ve kolektif üretim sürecini benimsemişlerdir. Mimar, kuramcı Juhani Pallasmaa’nın sözünü ilke edinirler; “Mimarlık, dünyayı anlamak ve onu daha anlamlı ve insancıl bir yere dönüştürmekle ilgilidir.” Bu anlayıştan yola çıkarak, bulunduğu çevreyle bağları güçlü ve aidiyet duygusu yüksek, nitelikli yaşam alanları sunmaya odaklanırlar. Çok yönlü bakış açısı ile mimarlık pratiğine ve kentlere katkı sağlamaktadırlar. Araştırma, tasarım ve uygulama süreçlerinin bütüncül işleyişine inanır, her aşamada aynı özveri ile çalışarak üretimin gelişimini gözlemlerler. Vaziyet kararlarından en küçük uygulama detayına kadar nitelikli bütüncül üretimin önemini savunurlar. MEES Mimarlık, kurulduğu günden bugüne mimari tasarım yarışmalarından kentsel tasarım yarışmalarına kadar farklı ölçeklerde birçok ödül kazanmıştır. Bu anlamda yarışmaların, mekan üretimine değerli ve nitelikli bir katkı sağladığı öngörüsüyle halen yarışmalara katılmaktadır.

Necdet Ulema

Necdet Ulema

Necdet Ulema 1970 yılında Konya Ilgın’da doğdu. Okul öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi’nden 1987’de mezun oldu.

1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Necdet Ulema, öğrenciyken Oktay Ekinci ekibiyle Tarihi Asansör rölövesi, Celal Koç ekibiyle Efes Oteli Kongre Salonu inşaatlarında çalıştı. Mezun olduktan sonra Güner Eliçin bürosu ve Odak İnşaat’ta çalıştıktan sonra Ulema ve Ulema Mimarlık’ı kurdu. Mimari proje, restorasyon, iç mekan, , danışmanlık, kontrollük, yüklenici olarak mimarlığın farklı konularıyla ilgilendi. Mimarlık çalışmaları devam ederken Mimarlar Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeliği, bir dönem saymanlığı yaptı. İzmir Varyant’ta eşi Dürrin Ulema ile yaptığı Sayıner Evi restorasyon projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi 2008 Tarihe Saygı Ödülleri Restorasyon ödülü aldı. Mimarlık ve inşaat sektörünün iş dünyası profesyonellerinin tecrübelerini aktardığı bir kariyer okulu olan Akigrad Akademi’nin kurucu ortaklarındandır.

 

ULEMA VE ULEMA MİMARLIK

Mimar Necdet Ulema ve Y.Mimar Dürrin Ulema tarafından kurulan Ulema ve Ulema Mimarlık, tasarım ve uygulama ofisi olarak çalışmaktadır.

1996 yılında İzmir Alsancak’ta kuruldu. İlk kurulduğu yerde devam etmektedir. Ofiste dönem dönem çok sayıda yardımcı mimar, stajyer, tekniker çalışma arkadaşı oldu.

Ulema ve Ulema Mimarlık farklı konularda projeler üretti.

Konsept projesi ve uygulama projesi ölçeklerinde mimari proje,  iç mekan proje ve uygulama, konut yapıları proje ve uygulama yaptı. Urla ve Çeşme’de yükleniciliğini de üstlendiği villalar, Foça, Buca ve Konak’ta  tarihi eser restorasyonu, konsolosluk ek binası projeleri hazırlandı. Buğdaycı Harası, Foça Taze Süt İnek Çiftliği, Kemalpaşa ve Manisa OSB’de fabrikalar, Ermat Renault Showroom proje ve uygulamaları yapıldı. Bodrum’da restoran projesi ve mal sahibi adına kontrollük hizmeti verildi. Banka şubelerinin uygulamaları yapıldı.

Ulema ve Ulema Mimarlık farklı konularda ilerlemeyi hedeflemekte, çok yönlü araştırma yaparak vizyon sahibi olmayı, hizmetlerini bunları esas alarak sunmayı amaçlamaktadır.

Onurcan Çakır

Onurcan Çakır

İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nde ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Araştırma yapmak amacıyla yüksek lisans eğitiminin ikinci senesini Viyana Teknik Üniversitesi’nde geçirdi ve mimari akustik üzerine tez çalışmasını yine İTÜ’de teslim etti. 2012’de Urla’ya taşındı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mimarlık Fakültesi’nde mimari akustik üzerine doktora yapıyor. Çeşitli mimari proje yarışmalarında ödülleri ve akademik yayınlarda ağırlıklı olarak hacim akustiği, gürültü kontrolü, ses peyzajı (soundscape) ve mimari tasarım üzerine makaleleri bulunmaktadır. “Müziksiz Mekanlar” hareketinin kurucusu olarak oluşumda aktif biçimde yer almakta, kamusal alanda fon müziği yayını yapılmasının bir dayatma niteliği taşıdığını savunan bu platformun faaliyetlerini yürütmektedir. 2012-2018 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılı bahar döneminden beri İzmir Ekonomi Üniversitesi – Mimarlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak mimari proje derslerine girmekte, ayrıca mimari akustik dersi vermektedir. Proje ve uygulamasını gerçekleştirdiği Barbaros Evi projesi ile 2015 Türkiye Mimarlık Yıllığı’na seçilmiştir. 2017’de yine Barbaros Evi projesi ile 4. İzmir Mimarlık Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü almıştır. Akustik danışmanlığa ve yerel malzeme kullanımının ön planda olduğu mimari tasarım ve uygulamalarına Onurcan Çakır Mimarlık adı altında Urla’da devam etmektedir.

Öznur Çakır

Öznur Çakır

2017 yılında İstanbul’daki Alya Life Yüksek Yapı Projesi ile “Sing Of The City” Genç Mimar Ödülünü alan mimar Öznur Çakır 2004 yılında, Eskişehir OGÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
“Mimari Tasarımda Bilişim” Bölümünde Akademik çalışmalarına başlamıştır. İnteraktif ses etkileşimli geliştirdiği dinamik adaptif cephe önerisi “Sound Shield” cephe modülü tezi ile mezun olmuştur.

2004-2005 yılları arasında Teğet Mimarlık (Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar) bünyesinde, 2005-2010 yılları arasında ise Tabanlıoğlu Mimarlık bünyesinde Ulusal ve Uluslararası alışveriş merkezi, ofis, yüksek yapı, konut, otel gibi birçok projenin tasarımını yürütmüş ve uygulama projelerinde yer almıştır. 2005 yılında Kazakistan Astana’da “Palace of Peace” Projesinde, Tabanlıoğlu Mimarlık Bünyesinde, yaklaşık 1,5 yıl “Norman Foster &Partners” ekibi ile birlikte çalışmıştır.

2010 yılı itibariyle, İzmir’de OCADO Mimarlığı kurarak kendi mimarlık sürecine devam etmektedir. Dijital tasarım, interaktif tasarım, parametrik tasarım, animasyon gibi alanlar üzerindeki çalışmalarını OCADO Mimarlık çatısı altında birleştirerek mimarlığa farklı bir yön
vermeye çalışmaktadır. Ulusal ve Uluslararası birçok workshopta (Almanya, İstanbul, Ankara…) sürdürülebilir mimarlık, ileri dijital mimarlık konulu atölyelerde bulunmuştur.

Tarkan Oktay

Tarkan Oktay

1968 Gölcük doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 1992 yılı mezunu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ nde yüksek lisans çalışmalarında bulundu. Mezuniyet sonrasında önde gelen mimarlık ofislerinde pek çok özel projelerde ve çeşitli mimarlık dergilerinde yer aldı. 2005 yılında kurduğu kendi ofisi ile yurtiçinde ve yurtdışında, özellikle lüks konut, villa, otel, ofis, restaurant, showroom, gym, mimari ve içmekan proje ve uygulamalarıyla mimarlık eylemlerine devam etmektedir.

Mimarlar Odası izmir Şubesi Yönetim kurulu üyesi.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği Üyesi (İzmirSMD).

Yaşar Üniversitesi, İçmimarlık Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi 2010-2013.

Uğur Yıldırım

Uğur Yıldırım

Mimarlık eğitimine 2007 yılında Anadolu Üniversitesinde başladı, 2010-2011 yılları arasında VUT Brno University of Technologhy de devam ettiği mimarlık eğitimini 2012 yılında Anadolu Üniversitesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Restorasyon ana bilim dalında devam etmektedir. 2012 Yılında Artı3 Mimarlık Ofisini kurdu. Tasarım,uygulama ve koruma alanlarında; ulusal ve uluslararası, farklı ölçeklerde mimari proje üretmekte , mimari danışmanlık, proje uygulama yönetimi, ve kontrollük hizmetlerini sürdürmektedir. Katıldığı Ulusal Mimarlık yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır. 2015-2017 Yılları arasında İzmir Mimarlar Odası yönetiminde yer aldı. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık bölümünde stüdyo yürütücüsü olarak görev almıştır. Kurucu Ortağı olduğu Artı3 Mimarlık Ofisinde profesyonel meslek hayatına devam etmektedir.

2019 İzmir Arch Talk

Erdem Yıldırım

Erdem Yıldırım

Lisans eğitimini 2004’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamlayan Erdem Yıldırım bir yıllık yarışma ve büro deneyimlerinin ardından yüksek lisans eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2005’de başlamıştır. 2009’da doktora çalışmalarına başlamış ve 2019’da Doktor ünvanını almıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim, sanal-artırılmış gerçeklik, performansa dayalı tasarım konularında araştırmalar yapmaktadır. Çeşitli ulusal yarışmalara katılmış, kentsel tasarım, mimari tasarım ve fotoğraf alanında ödülleri bulunmaktadır

Emrah Akpınar

Emrah Akpınar

Fatih Demirel

Fatih Demirel

30 Ekim 1995’te Ankara’da doğdu. 8 yaşına kadar Ankara’da yaşadıktan sonra İzmir-Güzelyalı’ya taşındı. İlköğretimini çeşitli okullarda gördükten sonra 2010-2014 yılları arasında Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi’nde lise eğitimimi tamamladı. 2012 yılında lisenin amatör radyosu olan Radyovtal’ı kurdum ve orada yaklaşık 2 sene program sundu. 2014 ‘te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1 yıl okuduktan sonra 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne geçiş yaptı. Eğitim süreci içerisinde Archicontest Sevilla, 2019 CTBUH Öğrenci Gökdelen Yarışması ve Cami Tasarımı Fikir Yarışması’na katıldı. 2017’den beri ise “radyarch” ismindeki radyo programımda “kolparch” mahlası ile mimarlık üzerine radyo program yapmaktadır. Mayıs 2019’da İzmir Mimarlar Odası’nda “Bir Mimarlık Öğrencisinin Gözünden Mimarlık” isimli stand-up gösterisi sundu. Şuan hala Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde son sınıf ve Anadolu Üniversitesi Radyo-TV Programcılığı Bölümü’nde 2. sınıf öğrencisi.

Fulya Selçuk

Fulya Selçuk

Serdar Uslubaş

Serdar Uslubaş

1982 Karabük doğumlu Uslubaş, liseyi Karabük Demir Çelik Lisesi’nde, üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Öğrenciliği sırasında Ayyapı’nın İzmir Mimarlık Ofisi’nde yarı zamanlı ve mezuniyetinin ardından İzmir Ulaş Harita Planlama Ofisi kurucu ortağı olarak 2 yıl çalıştı, farklı büyüklük ve programlardaki birçok projede çalışma imkanı buldu. İzmir Not Mimarlık Bürosu’nun 2008 yılında kurucu ortağı oldu ve ulusal ve uluslararası çeşitli ödülün sahibi oldu.

Program

Sponsorlar