2019 İzmir Bilim Kurulu

Alanında uzman mimar, tasarımcı ve akademisyenlerden oluşan Arch Dsgn Bilim Kurulu, zirve içeriği ve çerçevesine en uygun isimleri ve konuları bir araya getiriyor.

Deniz Dokgöz

Deniz Dokgöz

1976’da Çorum doğumlu. 1998 DEÜ Mimarlık Fakültesi mezunu. 2002 İYTE Mimarlık ABD Yüksek Lisans (B.Arch); 2012 DEÜ FBE Bina Bilgisi ABD Doktora (Ph.D) derecesi aldı. Halen DEÜ Mimarlık Fakültesinde Doç. Dr. olarak çalışmakta. 2005 yılında Orhan Ersan ve Ferhat Hacıalibeyoğlu ile birlikte kurdukları İkiartıbir Mimarlık bünyesinde katılmış olduğu ulusal mimari proje yarışmalarında 11’i birincilik olmak üzere 33 ödül aldı. İzmir Mimarlık Merkezi, Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, DEÜ Doğu Kapısı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi gibi yapıları inşa edildi. Uluslararası, ulusal ve öğrenci mimari proje yarışmalarında çeşitli jüri üyelikleri yaptı. Mimarlık çalışmalarının yanı sıra eskiz ve karikatür alanında da çalışmalarını sürdürmekte, karikatür ve afiş yarışmalarında 9’u uluslararası olmak üzere 21 ödülü bulunmakta.

Murat Sönmez

Murat Sönmez

Elazığ’da doğdu. 1998 yılında ESOGÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.  Aynı yıl ESOGÜ Mimarlık bölümünde akademik kariyerine başladı. 2002 yılında Gazi Üniversitesinden “Simulakr ve Simülasyon kavramları üzerinden kent okuması” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. 2003-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, 2009-2010 yılları arasında Hollanda’da Eindhoven Teknik Üniversitesinde akademik kariyerine devam etmiştir. Bu süreçte “Cephe-yüzey kavramı tartışmaları” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır.

Teorik çalışmalar ile pratikteki uygulamaları birleştirmek isteği ile 2011 yılında MRTS Mimarlık Ofisini kurarak çeşitli tasarım ve uygulamalar gerçekleştirmiştir. Katıldığı ulusal ve uluslarası mimari proje yarışmalarında birçok ödül almıştır. Halen TOBB ETÜ Mimarlık Bölümünü öğretim Üyesi olarak akademik kariyerine devam etmekte olup 2013 yılından beri “Yıkım Ekibi” adı altında mimari tasarım stüdyosu çalışmaları sürdürmektedir. Mimar-mimarlık-toplum ilişkilerinde tasarımı/mimarı özgün kılacak “düşünsel ve yapısal araçlar üretmeye” odaklanan bir anlayış ile mimarın düşüncelerine hükmeden toplumsal tahakkümleri tartışarak, mimari ve kent mekanına yönelik deneysel çalışmalar ve bunların mekânsal karşılığı stüdyo öğrencilerinin katıldığı uluslararası mimari proje yarışmaları yaptırmaktadır.

Aynı zamanda, yürütücülüğünü yaptığı Yapı Teknolojileri dersinde, Mimarlık birinci sınıf öğrencileri ile, “yapma eylemine/kavramına” odaklanmaktadır. Bu bağlamda, “Yapım Ekibi” ile konstrüksiyonun şiirselliğine odaklanarak mimarın soyut/maddesiz düşüncelerinin somut hale gelmesinde, düşünceden yapıma gelişen süreci tartışmaktadır. Bu ders kapsamında yapılan çalışmalar birçok yerde sergilenmiş ve çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Mimarlığın ve mimar profilinin, güncel toplumsal ve teknolojik gelişmeler bağlamında,  yeniden tanımlanmasının bir zorunluluk olduğu görüşünü benimseyerek “yıkarak yapmak”  düşüncesine dair kuramsal ve pratik çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Barış Atiker

Barış Atiker

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden (2000) özel yetenek bursuyla ve Yüksek Şeref derecesiyle mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Grafik Tasarım Yüksek Lisans (2004) ve Sanatta Yeterlik (2009) tez çalışmalarını “Hareketli Grafik Tasarım” uzmanlığı ile tamamlamıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel anlamda çeşitli tasarım ve yapım şirketlerinde sanat yönetmenliği görevinde bulunmuştur. 2001 yılından beri serbest tasarımcı olarak 150’den fazla uluslararası kurumsal kimlik projesini yürütmüş ve çalışmaları yurtdışı kaynaklı birçok yayınevinin kitaplarında ödüllendirilerek yer almıştır. Bir vakıf üniversitesinde “Hareketli Grafikler”, “2 ve 3 Boyutlu Canlandırma” ve “Etkileşim Tasarımı” dersleri vermektedir. ARCH+DSGN Mimari Tasarım Zirvesi dinamik görsel kimliğine ait bütün tasarım ve uygulamaların tamamı Doç. Barış Atiker tarafından yönetilmektedir.

Can Gündüz

Can Gündüz

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Lisans (1998), Carnegie Mellon Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans (2000) eğitimini tamamladı. Ankara, New York ve Kabil’de mimarlık yaptı, ulusal ve uluslararası mimari ve kentsel tasarım yarışmalarına katıldı ve ödüller aldı. Doktorasını kentsel sosyoloji alanında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 2012’den beri İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çalışmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermekte ve yüksek lisans tezleri yürütmektedir. Akademik yayınlarının yanı sıra, İletişim ve Norgunk Yayıncılık için çeşitli dergi, kitap ve kitap bölümlerine çevirmenlik, Tesmeralsekdiz, Toplum ve Bilim, Şerhh gibi dergilere yazılar yazdı. Pek çok kolektif, bağımsız belgesel, kısa film ve araştırma projesinde yer aldı. İzmir’de yaşamakta, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ege Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu görevlerini aktif olarak sürdürmektedir.

Derya Güleç Özer

Derya Güleç Özer

Doç. Dr. Derya Güleç Özer, 2004 yılında ODTÜ Mimarlık’ta lisans, 2007 yılında Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarımda bilişim alanında doktora derecelerini almıştır. 2015 yılında MIT (Massachusettes Institute of Technology) Mimari Bilişim alanında post doktora çalışmalarına devam etmiştir. Mimari proje yarışmaları alanında birçok çalışması ve ödülü bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ortamında Mimarlık alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Ferhat Hacıalibeyoğlu

1979 yılında Sivas’ta doğdu. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde 2005 yılında “Mimarlıkta Devingenlik; Devingen Bir Mimari Ürün Olarak Konteyner” başlıklı yüksek lisans tezini, 2013 yılında ise “Mimari Tasarım Sürecinde Kullanıcı Katılımı Üzerine Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2017 yılında doçent unvanı aldı ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte. 2005 yılında Orhan Ersan ve Deniz Dokgöz ile birlikte kurdukları İkiartıbir Mimarlık ile yarışmalara katılarak ulusal mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Mezitli Belediye Binası, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, İzmir Mimarlık Merkezi, DEÜ Doğu Kapısı ve Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi yapıları inşa edildi. XIV. ve XVI. dönem Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programında Seçici Kurul Üyelikleri başta olmak üzere, ulusal mimari proje yarışmaları ve ulusal/uluslararası öğrenci yarışmalarında jüri üyelikleri yaptı. Yarışmalar üzerine düzenlenen çeşitli ulusal sempozyum, çalıştay ve panellere katıldı, yarışmalar ve üretimleri üzerine bildiriler ve makaleler hazırladı.

2020 İstanbul Bilim Kurulu

Yakında Açıklanacaktır.