Sergiler

iF Design Award 2019 “Mimari Projeler Kazananlar Sergisi”

Dünyanın en prestijli tasarım ödülleri arasında olan iF Design Awards 2019 ödülleri 15 Mart gecesi Almanya’nın Münich şehrinde gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Mimarlık kategorisinde ödül alan 2019 kazanları Dünya’da ilk defa İstanbul’da gerçekleşecek olan Arch & Design etkinliğinde Nisan ayında sergilenecek. iF Turkey ofisi & Arch Design etkinliği; ziyaretçilere 200 m2 lik sergi alanında Dünya’nın en iyi mimari ve iç mimari tasarımlarına dair tüm detayları inceleme fırsatı sunuyor.

iF Design Award ve sergi hakkında detaylı bilgi için www.ifworlddesignguide.com // [email protected]

MUHAFAZA-İ METANET KARİKATÜRLERDE İSTANBUL’UN GELECEĞİ

Küratör: Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ

Kentler tarihi belleğin izlerini katmanlaşarak taşıyan canlı organizmalar olarak karşımıza çıkar. Özellikle İstanbul, bu tanımı tarihin farklı dönemlerinde barındırdığı mekânsal çeşitlilik ile palimpsest bir kent olarak sunar. Tarihsel geçmişin katmanlarının üst üste yığılması ile oluşan bu palimpsestik durum hem mekanların hem de yaşantının zenginleşmesine olanak sağlar. İstanbul’u özel kılan bir başka durum ise Türkiye’deki yazılı basının Osmanlı’dan beri merkezinde yer almasıdır. Bu durum kent belleğinin oluşumuna önayak olan yazılı belgelerin İstanbul özelinde diğer kentlere göre fazlaca tartışıldığı ve üzerine üretim yapıldığı gerçeğini ortaya koyar. Dolayısıyla İstanbul’u anlatan, tartışan resmi ve sivil yayınlar öne çıkar. Bu üretim pratiği içerisinde sivil algıyı yansıtan en önemli yayın grubu ise mizah dergileridir. Osmanlı’dan miras kalan ve Cumhuriyet ile devam eden mizah geleneğinin yayın organı olan mizah dergileri, siyasi eleştirileri ile birlikte kent üzerinden gerçekleştirdikleri gündelik hayata dair eleştirileri ile de bir süreklilik taşır. Toplumsal hayatın siyasal kırılma noktalarında siyasi eleştirilerden zaman zaman kaçınmak zorunda kalan mizah dergileri, çareyi toplumsal hayatın dinamiklerinde bulur. Bunu da toplumsal hayatın temel mekanı yani kentler üzerinden var eder. Toplumsal yapıya dönük her bir eleştirel ifadenin siyasi iradeye de temas ettiğinden hareketle, mizah dergilerinin yaptıkları eleştirilerin örtük de olsa iktidarları ve onun bileşenleri ile uğraştığı aşikardır. Yaşadığı çağa ait çarpıklıkları karşı eleştirel bir tavır gösteren karikatürcüler, eleştirilerini daha güçlü hale getirmek için zaman zaman gelecek öngörülerini de betimlemeye çalışmışlardır. İstanbul’un geleceği Osmanlı’dan Cumhuriyet’e mizah dergilerinin gündeminde yer alan bir tartışma alanıdır. Karikatürlerde kent imgesi ile birlikte ele alınan gelecek olgusu, sürekli modernleşme süreci yaşayan kentin sahipleri tarafından algılama biçimlerini ortaya koyan bakış açılarını da içerisinde barındırır. Doğası gereği zaman, mekan, dil ve algılanan gerçeklik boyutlarını bozmak için tasarlanan karikatürler etkisini gerçekliğin algılanması ve bu gerçekliğin sınırlarının ihlali üzerinden kurgular. (Brummett, 2003) Dolayısıyla İstanbul’un gelecek algısı üzerine temellenen bir karikatür, kendi zaman dilimindeki toplumsal hayata da referanslar verir. Karikatürlerde özellikle İstanbul ve geleceği konusunda imar faaliyetleri üzerinden başlayan eleştirel kurgu, imar faaliyetleri üzerinden yaratılmaya çalışılan yeni kent dokusuna karşı da bir savunma mekanizması geliştirmeyi ihmal etmez. Karikatürcülerin geleceğe bakış açıları üzerinden İstanbul’u okumak farklı tarihsel dönemlerin izlerini okumak olarak da yorumlanabilir.